Zehir Danışma Merkezleri

Sağlık Bakanlığına bağlı Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde Zehir Araştırmaları Müdürlüğü'nün bir bölümü olan Zehir Danışma Merkezi her gün 24 saat hizmet vermektedir. Bölümde çalışan hekim ve eczacılar hem halktan hem de hastaneden gelen başvuruları değerlendirmekte, gerekli bilgileri vermekte ve laboratuar incelemeleri yapmaktadır. Benzer biçimde hizmet veren diğer bir kuruluş ise, Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi (HİZBİM)'dir.

Zehir Danışma Merkezi

Cemal Gürsel Caddesi No: 1606100 Sıhhiye / ANKARA
Telefon: 0312 433 70 01
Faks: 0312 433 70 00
Ücretsiz Telefon İçin: 0800 314 79 00

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi MerkeziHacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 06100 ANKARA
Telefon: 0312 311 89 40
Faks: 0312 311 47 77

Gaz Zehirlenmeleri

Gaz Zehirlenmeleri

Gaz, buhar ve dumanlar, yakıcılıkları nedeniyle gözleri, solunum yollarını tahriş ederek ürkütücü bir etki yaratabilir, kesik ve boğucu bir öksürükle birlikte, kazazedeyi boğacak hale getirip, bu nefes alınamayacak ortamdan tek başına çıkamayacak kadar sarsabilir.

Göz yaşartıcı bombaların gazları, klor ga­zının yayılması (önceden soda konan bir tu­valet küvetine asla çamaşır suyu dökmeyin), plastik maddelerden yayılan dumanlar, teh­likeli ve boğucu olabilir.

Bazı gazlar da, oksijen taşıyan kan alyu­varları için zehirlidir: Renksiz ve kokusuz bir gaz olup, yanma iyi gerçekleşmediği takdir­de yayılan karbon oksidi gibi. Rölantide ça­lışan araba motorları, kömür sobaları, ocak­lar, iyi kurulmamış gazlı su ısıtma aygıtları, apartmanların alt katlarındaki çatlak boru­lar vb. aynı gazı yayabilirler.

Bu olayda zehirlenme, baş ağrıları ve kus­malarla başlar; besin zehirlenmesi izlenimi ve­rir. Ardından kazazedenin üzerine, yerinden kalkıp yardım istemesini engelleyecek kadar şiddetli bir yorgunluk çöker. Bazen bütün aile bireylerinin ölümüne bile sebep olan bu zehirlenmeler, bazı kimseler üzerinde, ölümü atlatsalar dahi, iyileşmesi imkânsız pek çok be­yin arızası bırakabilir.

Yine bazı küvet ve çukurlardan yayılan, kokusuz veya kötü kokulu başka gazlar da, karbon oksidi zehirlenmesine sebep olur. Ge­nellikle bu kazalar, gerekli tedbirlerin alınma­dığı işyerlerinde meydana gelir ve işçilerin ölü­müne yol açar.
Buna karşılık evlerde, mutfakta kullanılan bütan, propan gibi birtakım doğal ve tüple dağıtılan gazlar, zehirleyici değildir.

Bir odadaki gaz sızmasının içerdeki bütün oksijeni yok edip had bir boğulmaya sebep ol­ması, çok enderdir Ancak bu gazlar da çok çabuk parlayıp, infilak edebilir. Bu infilak ise, yaralının akciğerlerini parçalayarak ya da sebep olduğu yıkıntıyla, ölümlere sebep olur.

çizgi filmibakugan çizgi filmibarbie çizgi filmiben10 çizgi filmibernard çizgi filmikayu çizgifilmisünger bob çizgi filmiçizgi sinema izlekayyu çizgi film izleçizgi film izlecayu izle